Erçal Group – Risk Yönetimi Eğitimi İle Bir araya geldi

21/03/2018

Erçal Group bünyesinde Departman, Üst ve Orta Kademe Yöneticilere yönelik “Risk Yönetimi” konulu eğitim 3 Mart 2018 tarihinde Erçal Plaza – Samsun lokasyonunda gerçekleştirilmiştir.

Söz konusu eğitimde;

  • Risk Kavramı
  • İşletmelerin Maruz Kalabilecekleri Riskler
  • İşletmenin Faaliyet Gösterdiği Piyasa Şartlarındaki Değişimler
  • Ticari Riskler
  • Tahsilat Riski
  • Stok Değer Düşüklüğü Riski
  • Mevzuat ve Uyum Riski
  • Mali Piyasalardaki Beklenmedik ve Hızlı Değişimler
  • Likidite Riski
  • Kur Farkı Riskigibi konular işlenmiştir.

Eğitimde; Stratejik Planlama’nın tamamlayıcı unsurlarından biri olmakla birlikte; risklerin belirlendiği, hangi risklerin öncelikli olarak çözümlenmesi gerektiğinin değerlendirildiği, risklerin yönetilmesi için stratejiler ve planların geliştirilerek uygulandığı sistematik süreçlerin işlenmesi amaçlanmıştır.