Emin Şirketler Grubunda “Koçluk ve Performans Yönetimi” Eğitimi Gerçekleştirildi.

14/12/2018

Emin Şirketler  Grubunda yöneticilere yönelik “Koçluk ve Performans Yönetimi” Eğitimi 08 Aralık 2018 Cuma günleri Mercure Hotel (Altunizade)’de gerçekleştirildi.

 • Performans – Taahhütler, Beklentiler ve Realite.
 • Kişi ve Departmana Ait Performansın Ölçümü.
 • Performans Yönetimi ve Değerlendirmesinin Amaçları.
 • Performans Yönetim Sisteminin Yönetici, Çalışan ve İşletme İçin Yararları.
 • Kişisel Profesyonellik ve Kurumsal Başarı’da Performans Ölçümün Yeri.
 • Performans ’ta Koçluk Sisteminin geleneksel sistemlerden farklıkları.
 • Performans Yönetiminde Beklentiler, Roller ve Sorumluluklar.
 • Yöneticilerin sorumlu oldukları astlarını tanımaları.
 • Yöneticilerin sorumlu oldukları astlarının Kişisel Gelişim Yol Haritaları bilmeleri.
 • Yöneticilerin sorumlu olduklarına astlarına Kariyer Koçluğu yapmaları.
 • Yöneticilerin Astlarının Kişisel Becerilerini Kurumsal İhtiyaçlar ile örtüştürmeleri.
 • Kariyer Koçluğu sürecinde, Yöneticinin çalışanların kendi gelişim alanlarıyla ilgili ihtiyaç analizlerini, olumlu ve olumsuz gelişmeleri ve eksiklikleri tespit ederek kendisine (Yöneticisine) doğru zamanda doğru şekilde aktarımını (geri bildirim) yapmasını sağlaması.
 • Yöneticinin performans mülakatlarının etkinliğini sağlanmak için Koçluk Yöntemlerini & Becerilerini kullanması.

gibi başlıklarda aktarılmıştır.

Katılımcıların iş ve özel hayatlarında kullanacakları kıymetli bilgilerle eğitim tamamlandı.