Emin Şirketler Grubu Yöneticilerine “Temel Yöneticilik Becerileri” Eğitimi Gerçekleştirildi…

19/03/2019

Emin Şirketler Grubu yöneticilerine yönelik “Temel Yöneticilik Becerileri” Eğitimi, 15-16 Mart 2019  ( Cuma – Cumartesi) tarihleri arasında 2 günlük yoğun bir program ile gerçekleştirildi.

Eğitimde;

 • Değişim Gerekliliği ve Yönetimi
 • Yöneticinin Temel Görevleri, Yönetici Yetkinlikleri
 • Yönetim İlkeleri
 • Günümüz Yöneticilerini Zorlayan Faktörler
 • İşletme Sistemleri
 • Kişi – Örgüt Uyumu
 • İş Analizi ve İş Değerleme
 • Temel Yetkinlikler
 • Teknik, Beşeri ve Analitik Yetkinlikler
 • Kurumsal Performans Modeli ve Performans Değerlendirme
 • Yöneticilik ve Liderlik
 • Örgütsel Adalet, Örgütsel Öğrenmeyi Destekleyen Faktörler
 • Kurum Kültürü, Vizyon, Misyon ve Temel Değerler
 • Çatışma ve Engel Türleri, Çatışma Yönetimi
 • İşletmeler İçin Çatışma
 • Ekip Çalışması ve Yönetimi
 • Toplantı Yönetimi
 • Geri Besleme, Doğru Geri Besleme Modeli
 • Karar Verme
 • Problemin Analizi, Çözme Yöntem ve Teknikleri

gibi ana başlıklar anlatılmıştır.

İşletme teknik, beşeri ve sosyal sistemlerden oluşmak. Yöneticinin temel rolü ve sorumluluğu bu sistemler arasındaki dengeyi temin ederken, işletme kaynaklarını etkili ve verimli kullanmak, çevresel beklenti ve değişimleri kavramak, işletmenin bu değişimlere uyumunu gerçekleştirmek ve paydaşlarına katma değer sağlama konuları üzerinde durulmuştur.

2019 yılı eğitim programının Emin Şirketler Grubu  için hayırlı olmasını ve katma değerli geri dönüşler sağlamasını dileriz.