Emin Şirketler Grubu Yöneticilerine “Örgütsel Değişim Yönetimi” Eğitimi Gerçekleştirildi.

29/05/2018

Emin Şirketler Grubu 2018 – 2019 eğitim programı kapsamında, Yöneticilere yönelik “Örgütsel Değişim Yönetimi” eğitimi 10 Mayıs 2018 Perşembe tarihinde Mercure Hotel’de gerçekleştirildi.

Eğitimde;
• İşletmecilik Anlayışının Gelişimine Genel Bir Bakış
• Açık Sistemler Olarak İşletmeler
• Günümüz İşletmelerini Değişime Zorlayan Faktörler
• Değişim ve Örgütsel Değişim Kavramları
• Güç Alanı Analizi ve Planlı Değişim
• Örgütsel Değişim ve Örgüt Geliştirmenin Türleri
• Örgütsel Değişimin Yönetimi Süreci
• Örgütsel Değişimin Yönetiminde Dikkat Edilecek Hususlar
• Örgütsel Değişim ve Gelişim Danışmanlığı (Değişim Görevliliği = Change Agent)
• Değişime Direnç ve Değişime Direnci Azaltmada Başvurulacak Yöntemler
• Değişimin Tüm Örgüt Çalışanlarına Benimsetilmesine Yönelik Atılabilecek Adımlar
• Değişimin Nereden Başlaması Gerektiği Hususuyla İlgili Farklı Görüşler
Gibi konular üzerinde durulmuştur. Bu seminerin amacı, işletme yöneticilerine değişimi zorunlu kılan koşulları algılamalarında, değişime uyum sağlayacak adımları atabilmelerinde ve daha ötesi değişimi proaktif şekilde yönetebilmelerinde bir perspektif sağlamasıdır.