Efor Metal – “Kurum Kültürü ve Aidiyet Bilinci Oluşturma” Eğitimi Gerçekleştirildi

05/02/2019

Efor Metal; merkez lokasyonunda tüm idari kadronun katılımı ile “Kurum Kültürü ve Aidiyet Bilinci Oluşturma” eğitimi 26 Ocak 2019 tarihinde gerçekleştirildi.

Eğitimde;

  • Kurumsal Aidiyet Nedir?
  • Kurumsal Aidiyet ve Şirkete Etkisi
  • Kurum Nedir? Kurumsallaşmak Nedir?
  • Kurum Kültürü Nedir?
  • Kurumsal Aidiyet Şirkete Ne Tür Avantaj Sağlar?
  • Kurumsal Aidiyeti Yüksek Bir Şirkette Çalışmak Çalışanlara Ne Sağlar?
  • Ekibin Kurumun temel değerlerini bilmesinin önemi
  • Kurumun temel değerlerini nasıl içselleştirilebilir?
  • Bir şirkete enerji, güç, ve güven sağlayan unsurlar
  • Çalışanların kurumsal bağlılığının oluşturulmasında yöneticilerin rolü

başlıkları üzerinde durulmuştur.

Şirketin kurumsal bir yapı kazanmasında ve gelecek dönemlerde istikrarlı olarak gelişmesinde kurumsal bağlılık önemli konulardandır, bu nedenle eğitimde aidiyet kavramından ve bütünsel olarak faydasından bahsedilmiştir.