Efor Metal Çalışanlarına Yönelik “Etkili Takım Çalışması” Eğitimi Gerçekleştirildi

26/02/2019

Efor Metal’de 2019 yılı eğitim programı kapsamında yer alan, idari kadro çalışanlarına yönelik “Etkili Takım Çalışması” eğitimi 16.02.2019’da DD işbirliği ile gerçekleştirildi.

Katılımcıların başarılı bir takım oluşturmaları, biz bilinci kazanmaları, olayları daha esnek ve bütünüyle görebilmeleri amaçları arasında olan eğitimde;

 • Takım olmak ve takım bilinci
 • Etkili takımların özellikleri
 • Takım ruhu nasıl yaratılır
 • Bir takım olmadaki zihinsel modeller
 • İş, iş etiği ve profesyonellik
 • Ortak vizyon ve misyon etrafında takımlar nasıl bir araya getirilir?
 • Takım olmada liderin rolü nedir?
 • Başarılı takımların yönetimi
 • Motivasyon nasıl artırılır?
 • Esneklik nereye kadar?
 • Biz bilinci nasıl yaratılır?
 • Çalışanlar arası ve kuruma güven nasıl yaratılır?
 • Çatışmalar nasıl çözümlenmelidir?
 • Sinerji yaratan dil modelleri ve takım içi iletişim nasıl olmalıdır?

konuları üzerinde duruldu.