Arz Portföy’de ISO 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Konulu İlk Eğitim Gerçekleştirildi

18/10/2018

Arz Portföy – Altunizade lokasyonunda 05 Ekim 2018 tarihinde Yöneticiler ve Yönetici Olmayan İdari Kadro’ya yönelik ISO 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi eğitimi gerçekleştirilmiştir.

Eğitimde;

  • Bilgi Güvenliğine giriş: Temel konular, söylentiler ve gerçekler
  • İş Gereklilikleri: Ticari ve yasal hususlar
  • BGYS (Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi) standartlarına giriş: Tarihi, gelişimi ve mevcut durumu
  • Bir yönetim sisteminin geliştirilmesi ve uygulanması
  • Politika
  • Kapsam
  • Risk Değerlendirmesi
  • Risk Yönetimi
  • Uygulanabilirlik Bildirisi
  • Önemli Başarı Faktörleri

başlıkları değerlendirilmiştir.

Varlık yönetimi; özel sermaye fonları /girişim sermayesi fonları ve ticari gayrimenkul alanlarında hizmet gösteren Arz Portföy ile başlatılan Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi projesinde; Arz Portföy’ün bilgi yönetimi ve güvenliği altyapısının ISO 27001 standart düzeyine eriştirilmesi, bilgi güvenliği risklerinin belirlenmesi ve risklere karşı önleyici faaliyetlerin gerçekleştirilmesi amaçlanmış olup söz konusu eğitimde de bu hususlar üzerinde durulmuştur.