Tarih / Sıra: 06.07.2017 /67
Fikrin Alanı: Yöneticilik
Fikrin Sahibi: Ramazan KÖKEZ

Riski Yönetmek ve Karar Almak

Yönetici olmak zordur. Her şeyden önce hangi işte çalışıyorsanız,  işinizle ilgili her türlü riski bilmek ve onları derecelendirerek yönetebilmeniz gereklidir.

Riskinizi iyi yönetirseniz, kazançlı çıkarsınız.; vakit nakit itibar kazanabilirsiniz ancak bazen hangisinin sizin için değerli olduğuna karar vermelisiniz.. Örneğin iyi bir finansçı olduğunuzu düşünüp borcunuzu 20 gün geç ödeyerek nakit kazandım zannederken bir de bakmışsınız itibar uçmuş gitmiş

Hangisini tekrar kazanmak daha kolay siz karar verin.

Birden fazla kişinin çalıştığı işletmelerdeki ilişkiler de temelde müzik topluluğundaki ilişkilere benzer. İşbölümü sonucu farklı faaliyetlerde uzmanlaşmış kişilerle, bunların yapacakları faaliyetleri planlayıp, organize eden, onları daha iyi bir performans sergilemeleri için motive eden ve yönlendiren, aralarındaki koordinasyonu sağlayan ve sonuçların beklenilen gibi olup olmadığını kontrol eden bir yönetici arasındaki ilişki…

İşletmelerin yönetimi aslında oldukça zevkli, ama o denli de gerilimli ve yoğun bir iştir. Zevkli bir iştir, çünkü sonuçlarını kısa ve uzun dönemde görmek kişiye haz verir. Gerilimlidir, çünkü günümüz yoğun rekabet ortamında şirketi belirlenen amaçlara ulaştırmak her geçen gün daha zor hale gelmektedir.

Sonuç olarak; kendisine işletmenin sınırlı olan maddi ve beşeri kaynaklarının emanet edildiği yöneticilerin, bu misyonlarının farkında olmaları gerekiyor. Dolayısıyla, firmanın günlük ve gelecekle ile ilgili yapılacak olan işlerine ilişkin, vakit geçirmeden, doğru ve rasyonel olduğuna inandıkları bir karara varmaları, -hem kendileri için hem de firmaları için- kararsız kalmalarından daha faydalı sonuçlar doğuracaktır. Yöneticilerin karar verme yeteneklerini geliştirebilecekleri en iyi yöntem; yine kendileri tarafından zamanında, doğru, etkin, rasyonel karar vermeleridir.

Copyright 2021 DD Değişim Dinamikleri Yönetim Merkezi A.Ş. Tüm hakları saklıdır.
Haftalık Yayın Listemize Kayıt Olun