Prof. Dr. Sabahattin ZAİM (Eski DD Uzman / Danışman / Eğitmen)

Tahkikatın nazari bilgilere, nazariyatın da fiili tatbikata ihtiyacı vardır. Değişim Dinamikleri ilimle sanayiyi, sermayeyle fikri bir araya getiriyor ve sadece bununla da kalmıyor; aynı zamanda ahlaki bir motivasyona da sahip olduğu için bizim kültürümüze de ahilik ahlakını bir nebze teremmüm eden bir fonksiyon icra ediyor. O bakımdan tebcide layık bir müessesedir.