Prof. Dr. Muhittin KARABULUT (Uzman / Danışman)

DD, kuruluşlara çok özel hizmetler sunuyor. Yeni stratejiler geliştirerek alışılmış uygulamalardan farklı ve doğru sistemler kurmaya çalışıyor. Yoğun bir rekabetin yaşandığı günümüzde, firmalara savaş oyunu oynatmak istiyor. Önemli bir sermaye haline gelen insan kaynaklarını geliştirmeye ve en etkin şekilde kullanmaya çalışıyor. Şirket Kültürünü geliştirip bunu paylaşılmış değerler haline getirmeye çalışıyor. DD’nin firmalara katkısı birtakıma by-pass olacaktır. Firmanın ulaşmak istediği noktaya bir kısa devre ile daha çabuk ulaşma imkanı doğmaktadır. Bu bakımdan DD’nin bu çalışmalarından yararlanılmasını öneririm.