Selahaddin KAYA (Eski İstanbul Müftüsü)

Başarı yolunda yılları geride bırakan, uzun ve yorucu bir yolda, yılmadan mücadeleye devam ederek, bugünlere ulaşan kuruluşumuzu can-ı gönülden tebrik ediyorum. Daha nice yirmi yıllara kavuşması, asırlık müesseseler arasında yer alması en büyük temenni ve duamızdır.Erbab-ı ticaretten olmamakla beraber, gerek iftarlardaki beraberliğimiz sırasında, gerekse takip ettiğimiz neşriyatı, faaliyetleri ile başarılı çalışmalarından büyük memnuniyet duymakta, böyle bir kuruluşumuz olduğu için iftihar etmekteyiz.

Dinimiz, ticarete helal kazanca, istişareye, şirketleşme ve cemiyetleşmeye çok önem verir ve teşvik eder. Peygamber Efendimiz; “El- kasibu habibullah; çalışıp helalinden kazanan Allah’ın sevgili kuludur” buyurur. Yine efendimiz; “Eddallü alel Hayri kefailihi; hayra ve hayırlı işlere vesile ve vasıta olan o hayrı bizzat yapmış gibi ecre nail olur” buyurmaktadır.

Allah-u Teala’da  “Müslümanlar işlerini, aralarında yapacakları istişare ile yaparlar , (şura:36) buyurur.

Şirketlerimizin verimliliğini arttırmayı, gelişme ve kökleşmeyi temin etmeyi, işçi ve işveren arasındaki münasebetleri iyileştirmeyi ön planda tutan bu suretle ticari hayatımıza ve iktisadi gelişmemize büyük katkılarda bulunan Değişim Dinamikleri kuruluşumuzu tekrar tebrik eder, başta müessesenin kurucusu ve başkanı aziz dostum ve hemşerim Süleyman ERDEMİR, müesseseye emeği geçen, destek veren çalışanlarını kutluyor, başarılarının devamını Cenab-ı Hak’tan diliyorum.

En kalbi sevgi ve saygılarımla.