Sabri DERELİ (Kültür A.Ş. – Genel Müdür)

Son yıllarda iş hayatında özellikle iletişim teknolojilerinin varlığı ile önemli bir aşama kaydedildi. Yeni teknoloji, eskiye nazaran daha hızlı, etkileşimli ve hatayı en aza indirgeyen bir iş dünyası profiline neden oluyor. Giderek karmaşıklaşan ve kendine özgü yeni bir literatüre kavuşan bu alanda, dünden bugüne olmazsa olmaz yegâne unsur, insandır. Teknolojiye, mekâna ve alanın bizzat kendisine ne kadar yatırım yaparsanız yapın, insan malzemesinde sorun yaşadığınızda başarı gecikecektir.

Bu çerçevede zaman içinde “personel müdürlüğü” kavramının “insan kaynakları” şeklinde değişimi de aslında insan vurgusunun ön plana çıkması bakımından manidardır. Bir şirketin değil, bir ülkenin, bir topluluğun da en önemli kaynağı, insandır. İnsana “eşrefi mahlukât” olarak bakan bir inancın sahipleri olarak, insanların kabiliyetlerinin inkişafı, çalıştıkları iş yerlerinde mutlu, huzurlu olmaları ve evlerine de bu huzuru yansıtmaları çok önemlidir.Şirket olarak geleneksel insana bakışımızın yanı sıra insan kaynakları alanında “yeni” algılamalara ve yaklaşımlara olduğu kadar bu alandaki “sistem” önerilerine de daima açık olduk. DD Değişim Dinamikleri Yönetim Merkezi’yle 2001 yılında Kültür A.Ş.’de Kalite Yönetim Sistemi’ni birlikte kurduk. Bu çalışmalarımızın, Kültür A.Ş.’nin performansına katkısı olumlu olmuştur.

DD Değişim Dinamikleri Yönetim Merkezi’nin başarılarının devamını diliyorum.