Recep ÖZALP (Bizim Toptan Satış Mağazaları – Genel Müdür)

Değişim Dinamikleri Hakkında;

Süleyman ERDEMİR Bey ile 1989 yılında Ülker’de tanıştım. Yaklaşık 4 yıl birlikte çalıştık. Aşırı kuralcı ve bürokrat olmasını çoğu zaman eleştirmişimdir. Ancak daha sonra görev aldığım büyük bir şirkette, işlerin prosedür, kural ve ilkelere göre yürütülmesinin ne kadar önemli olduğunu anladım. Usulsüzlüğün ve ilkesizliğin şirketleri verimsiz hale getirip başarısız kıldığını gözlemledim. Netice olarak Süleyman Bey’den öğrendiğimiz o prensipler iş hayatında başarılı olmamıza vesile oldu.

Şirketin kuruluşu öncesi Süleyman Bey’in çok uzun soluklu bir araştırma, inceleme ve istişare safhası olduğunu sonradan gördüğüm bir evraktan anladım. Süleyman Bey belki 100’den fazla kişi ile oturmuş kurmak istediği şirketin amacını, faaliyet alanını anlatmış ve onlardan fikir istemiş. Bu kişiler genelde sektörlerin öncü şirketlerinin sahipleri, üst düzey yöneticileri, akademisyenler, uzman ve profesyonel kişiler olmuş. Her biri Süleyman Bey’e tek tek tavsiyelerini, karşısına çıkabilecek engelleri, riskleri söylemişler, çok farklı önerilerde bulunmuşlar. Süleyman Bey de bunları tek tek not etmiş. Hatta bir tanesi bu danışmanlık işi konusunda benim sana önerebilecek bir fikrim yok demiş. Onu da not etmiş. İşte ben o evrağı yıllar sonra gördüm, okudum. Sonra bu sektörde yıllarca ayakta kalmanın, şirketin diğer yetkinliklerinin yanı sıra bu ilk başta yapılan sağlam istişare zeminine bağlı olduğu kanısına vardım. DD’den birçok defa kendim eğitim aldım, çalışma arkadaşlarımı gönderdim. Halen de zaman zaman çalışmaya devam ediyoruz. DD’ye ve Süleyman Bey’e insanların kişisel gelişimine ve şirketlerin kurumsallaşmasına yaptıkları katkıdan dolayı teşekkür eder, başarılarının devamını dilerim.