Mustafa KOCA (ASKON – Genel Başkan)

DD, bizim zihnimizde iddialı bir kurum olma özelliği ile ön plana çıkıyor. Gerçek anlamda kurumsallaşma ve bu durumu sürdürebilme becerisi kazandırma noktasında iyi bir birikim ve yeterliliğe sahipler.

Biz son derece renkli bir yelpaze özelliğine sahip bir Sivil Toplum Kuruluşu olarak, DD ile çalışma imkanı bulduk. Bizimle de başa çıkmayı başardılar. Genel olarak bakıldığında ‘iş hayatı’ gibi bir özel alan var gibi gözükse de, aslında bizim kurum, son derece farklı sektörlerden, son derece farklı kapasitelerden, son derece farklı şehirlerden paydaşların olduğu bir yapıdır. Bu hal tabii olarak işi zorlaştıran unsurlar ihtiva ediyordu. Bütün bunlara rağmen DD, birçok belirsizliği belirli hale getirme noktasında iyi performans göstererek, ASKON için ‘yeniden inşa’ya katkı vermiş, yönetilebilir, sürdürülebilir, ideal ve hizmet üretebilir bir kurum olmasına destek sağlamayı başarmıştır.