Murat ÜLKER (Yıldız Holding A.Ş.)

“DD yol arkadaşımız oldu”

DD’nin kuruluşunun üzerinden geçen yıllar,  bizlere şirketin isminin ‘değişim’  konmasının tesadüf olmadığını gösterdi. Değişim adı şirketinizin yaptığı işleri çok iyi ifade etti. Değişim Dinamikleri’nin 19 yıl içinde dünyada ve Türkiye’de değişen ekonomik ve sosyal gelişmeler ışığında, kurumlara başarıyla rehber olduğunu gözlemledim. Bilhassa kendi şirketlerimizde de bunu tecrübe ettim.

Kurulduğu yıllardan beri,değişimin yönetilmesi, Türkiye’deki şirketlerin önemli ve zorlu meselelerden biriydi. Ülkemizde biz dahil bütün şirketler kapalı bir ekonomik model içinde kurularak gelişti. 1980’lerin ikinci yarısında başlayan 1990’larda ise hız kazanan liberal, dışa açık ve sonrasında küresel ekonomik koşullar karşısında tecrübelerimiz toplumca sınırlıydı. Dünyaya ve hatta küresel rekabete açık bir ekonomik modeli kapsayan  değişime ayak uydurmak konusunda epeyce çaba göstermek zorunda kaldık.

Değişim sürecinde  bizlere nasıl pozisyon almamız gerektiği konusunda destek  olan yol arkadaşlarımızdan biri de DD oldu. Bu süreçte, DD şirketlere hizmet verirken kendisine de değişime ayak uydurarak, hizmetlerini geliştirdi ve çeşitlendirdi. Zaten DD’yi de bu yaşına bu vizyoner tutumu eriştirdi.