Mehmet Hanifi YILMAZ (Rasa Tekstil – Genel Müdür)

Seçkin markalara merserize polo shirt ve s-shirt üreten ve Ramons markası ile ihracat yapan kurumumuzun; reorganizasyon çalışmaları ile başlayıp, insan gücü eğitimi ve yönetimi ile devam eden ve şirketimizin eğitim ihtiyaçlarını karşılayan işbirliğinden aldığımız güçle Avrupa’ya olan ihracatımızı nitelik ve nicelik olarak arttırdığımız gibi, Orta Asya, Orta Doğu ve Kuzey Afrika gibi yeni pazarlara açılma ve buralarda kayda değer başarılar elde etme imkanımız oldu. Büyük katkılarından dolayı DD’nin tüm ekibine teşekkür ediyorum.