Hayrettin GÜNAN (Cihan İnşaat – Yönetim Kurulu Üyesi)

Cihan İnşaat olarak bizler; geçmiş dönemlerde elde edilmiş başarılara ulaşmak için uyguladığımız yöntemlerin her zaman geçerli olacağı yanılgısına düşebilir ve bunun neticesinde değişime direnip başarısızlığa uğrayabilirdik. Bu da işletmemizin sürekliliği açısından bir tehlike arz edebilirdi. Buna istinaden, geçmiş başarılarımıza güvenmek yerine, değişime hazır hale gelmeliyiz kanaatine vardık.

Bizler; sağlam, karlı, verimli, etkin, kalıcı ve rekabetsel üstünlüğe sahip bir şirket olmak istiyorsak; değişimin giderek hız kazandığı ve yoğunlaştığı günümüzde kurumsallaşmaya yönelik çalışmalarımıza ağırlık vermemiz gerektiğinin en doğru yol olacağının farkına vardık.

Bu sebeple; bizler kurumsallaşmaya ilk adımı atarken, uzun vadeli çalışmaları göze alabilecek, işin sadece teorik kısmıyla ahkâm kesmek yerine kurumsallaşmayı pratiğe dökebilecek danışman şirketlerle çalışmanın en etkili yol olacağı kanaatine vardık.

Bu anlayış çerçevesinden hareketle 2006 yılında Cihan İnşaat ailesi olarak DD ailesiyle yola çıktık.

Çalışılan bu süreçte uygulamaya ağırlık verilmez ise, verilen eğitimlerin işletmemize sanıldığı kadar getiri sağlamayacağını aksine gider kalemi oluşturacağını müşahede ettik. Bu nedenle uygulama çalışmaları olmaksızın sadece teorik eğitim faaliyetleri ile süreci devam ettirmenin boşa harcanan zaman ve para olduğunu bu süreçte yaşayarak gördükten sonra; son olarak, kurumsallaşmayı, en basit anlamıyla işletmemizin hayati unsurlarının sistemleştirilerek şirketin bütününe yayılması ve bireylere bağlı olmaksızın şirketin hayatını ve işlerliğinin sürdürülmesi olarak anladığımızı ifade etmek isteriz.