Ceyhun YAMAN (Titiz Plastik – İnsan Kaynakları Sorumlusu)

Kurumlara değişimin dinamiklerini yönetebilme kabiliyetini kazandıran kurumunuzun her zaman yanımızda olduğunu bilmek, biz profesyonel yöneticilere büyük bir güven ve huzur vermektedir.

Gerçekleştirdiğiniz başarılı çalışmalar şevk ve heyecanımızı arttırmakta, bizlere de başarma güdüsü kazandırmaktadır.

Nice başarıya ulaşabilmeniz adına başta Genel Müdürü’nüz Süleyman ERDEMİR Beyefendi olmak üzere, tüm çalışanlarınızı saygıyla selamlıyorum.