Barbaros CEYLAN (Polipa – Yönetim Kurulu Üyesi)

Değişim Dinamikleri’nin kurulduğu ilk günden bugünlere kadar süren “gelişim dinamikleri”ni, kendilerinin teveccüh ettikleri ve benim de onurla sahiplendiğim “Kurucu Ortak” ları olmam hasebiyle de yakinen izleme fırsatını buldum.

Türkiye’nin son yıllarda değişen ekonomik, sosyal, kültürel ve siyasal ikliminin geçirdiği ve halen de devam etmekte olan “değişim” in,  “işletmelerin” hayatiyetlerine olan etkilerini “Değişim Dinamikleri”nin tarihi ile özdeşleştirirsek herhalde fazla mübalağa yapmış olmayız. Böylesine “hassas” dönemlerde, portföyündeki firmalara yapmış olduğu destek kadar, benzer danışmanlık kuruluşlarına yeni bir “tarz” sunması bakımından da Değişim Dinamikleri’nin bu sektöre katkıları yadsınamaz.

Sayın Süleyman ERDEMİR’e ve artık şimdi arkadan gelmekte olan yeni nesle, sahip oldukları ve öncülüğünü yaptıkları “değişim”  bilincinin yaygınlaştırılmasında,   Türkiye’nin global ekonomi ile entegre olma sürecindeki bu hassas dönemde, hayırlı başarılar diliyorum.