Av. Ergun ZOGA (Çağdaş Yönetim- O&M ve Human Engineering alan Uzmanı)

Zamanın tanımını yapmak mümkün değildir, hele uzunluğu ya da kısalığı hakkında değerlendirmeye girişmek son derece anlamsızdır. Çünkü soyut kavram ve değerler bireye, yöreye ve töreye göre değişirler. Ancak bazı kıstaslar vardır ki; gözle görülüp elle tutulacak nitelikte gerçekleştirilenlerle her türlü soyutu somut hale geçiriverirler.

Bu açıdan bakıldığında; ülkemizde 59 yıllık bir geçmişe sahip Yönetim Danışmanlığı alanında faaliyet gösteren bir çok danışmanlık firması arasında,  konusal kaliteden taviz vermeyen, yapay şablon  eğitim programlarına  şans tanımayan  ve tüm eğitim projelerinde gerçek  yetkinlikte  akademisyen ve uzmanlarla çalışmayı tercih eden  Değişim Dinamikleri Yönetim Merkezi’ni kutlamak gerekir.

Bilhassa,  kurum içi ve yönetim geliştirme amaçlı kurum dışı eğitim faaliyetlerinde ortaya koydukları titiz ve ciddî hizmetlerin değersel nitelikleri şayan-ı takdirdir.

Bu alanda 52 yıllık emek ve tecrübe sahibi bir kişi olarak; DD’yi gönülden kutlar daha nice yıllar başarılarının devamını dilerim…

DD Değişim Dinamikleri Yönetim Merkezi
Uzman / Danışman