Panelistlerimiz

Eğitmen: Yrd. Doç. Dr. Ebru KARPUZOĞLU
Akademisyen / Uzman

1969 yılında Ankara’da doğdu. Uludağ Üniversitesi, İİBF, işletme bölümünden mezun oldu. İstanbul Üniversitesi’nde, Yönetim Organizasyon, Davranış ve Personel doktorasını yaptı. SWOT analizinin yapılması, Genel Müdür Yardımcısı alımı, Stratejik Planlamanın Yapılması, Reorganizasyonun Yürütülmesi ve gerçekleştirilmesi, Şirket ana sözleşmesinin düzenlenmesi, mevcut durum analizi yapılması, stratejik planlama yapılması, finansal planlama ve raporlama sisteminin kurulması, Aile Şirketi ve Yönetim Danışmanı, Aile Analizinin Yapılması, Varis Yetiştirme Ve Yönetim Kurulu Başkanlığı İçin Hazırlanması, Yönetim Kurulu Oluşturulması Stratejik Planlamanın Yapılması, İş Analizlerinin Yapılması, Şirket Ana Sözleşmesinin Hazırlanması Aile Anayasası ve Aile Tarihçesinin hazırlanması gibi görevlerde yer aldı.“Büyüyen ve Gelişen Aile Şirketlerinde Kurumsallaşma” ve “Aile Anayasası” adlı eserleri vardır. “Aile Şirketlerinde Stratejik Planlama ve Aile Şirketlerine Özgü Planlar”, Aile Şirketlerinde Paralel Planlama”, “Gelecek İçin Aile Anayasası”, ile “Şirketlerinin Sürekliliğinde Kurumsallaşma”, “Süreklilik Planı ve Varis Planı” v.b makaleleri bulunmaktadır. Karpuzoğlu’nun, amirlerin algılanan özelliklerinin model almaya etkisi, aile şirketleri neden ölüyor, aile şirketlerinde stratejik planlama ve aile şirketlerinde özgü planlar, aile şirketlerinde kurumsallaşma, değişim ve kobiler, müşteri memnuniyeti, şirket sürekliliği alanlarında yayınlanmış çok sayıda bilimsel makalesi mevcuttur. DD Değişim Dinamikleri Yönetim Merkezi’nde anlaşmalı Uzman/Danışman olarak proje bazlı görev yapmaktadır.


Eğitmen: Mehmet KOÇAK
Uzman / Danışman
1967 yılında İstanbul’da doğan Mehmet KOÇAK orta ve lise eğitimini Saint Benoit Fransız Erkek Lisesi’nde, üniversite eğitimini T.C. Boğaziçi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü’nde tamamladı.1990 – 1994 yılları arasında Arthur Andersen WorldwideOrganization İstanbul Ofisi’nde Bağımsız Denetçi / Danışman olarak; 1994 – 1998 yılları arasında İş Genel Finansal Kiralama A.Ş.’nde Mali ve İdari İşler Müdürü, Mali ve İdari İşler Grup Müdürü, Genel Müdür Yardımcısı olarak; 1998 – 2007 yılları arasında ABN AMRO Bank N.V. Merkezi Amsterdam İstanbul Şubesi’nde Aktife Dayalı Finansman ve Yapılandırılmış Finansman Grup Başkanı ve ABN AMRO Finansal Kiralama A.Ş.’nde Kurucu Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak; 2007 – 2009 yılları arasında Karadeniz Holding A.Ş.’nde Bankacılık Dışı Finans Grup Başkanı, Pamuk Factoring A.Ş. ve Pamuk Finansal Kiralama A.Ş.’nde Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev aldı.2009 yılından itibaren, Proje Finansmanı, Bilanço Yeniden Yapılandırma, Borç Yapılandırma ve Kurumsal Finansman alanlarında danışmanlık hizmeti vermeye başladı.Aynı zamanda, farklı sektörlerden farklı grup ve şirketlerde bağımsız yönetim kurulu üyelikleri üstlenen KOÇAK İngilizce ve Fransızca bilmekte ve Değişim Dinamikleri Yönetim Merkezi’nde proje bazında anlaşmalı Uzman / Danışman olarak görev almaktadır.

Eğitmen: Prof. Dr. Tanıl KILINÇ
Akademisyen / Uzman
1959 yılında İstanbul’da doğan Prof. Dr. Tanıl Kılınç, İstanbul Üniversitesi, İşletme Fakültesi’nden mezun oldu. 1981 yılında aynı fakültenin Davranış Bilimleri Kürsüsü’nde Asistan olarak göreve başlayan Kılınç, 1986 yılında “Takım Kurma ve Geliştirme” konulu tezi ile İşletme Doktoru, 1989 yılında Doçent ve 1997 yılında ise Profesör unvanını almıştır. 1994 yılında misafir Öğretim Üyesi olarak ABD’de BallState Üniversitesi’nde incelemelerde bulunmuştur.“Örgüt Geliştirme”, “Takım Geliştirme”, “Liderlikte Durumsallık ve Ötesi”, Örgütsel Çatışmaların Yönetimi”, “Psikoteknik Uygulamaları”, “Toplantı Yönetimi” ve “Değişim ve Değişim Yönetimi” konularında çok sayıda makalesi olan Kılınç, kurumsallaşma konusunda, Turizm (Otelcilik), Sağlık (Hastaneler) ve Eğitim (Özel Okul İşletmeleri) sektörlerinde araştırmalar yapmıştır.2008 yılında İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Davranış Bilimleri Ana Bilim Dalı’ndan emekli olan Kılınç, şu an özel ve kamu sektöründe faaliyet gösteren çeşitli firmalarda “Takım Performans Yönetimi”, “Ücret Yönetimi”, “Kariyer Yönetimi”, “Eğitim Yönetimi”, “İş Analizi ve Görev Tanımlarının Hazırlanması”, “Personel Seçme ve Yerleştirme” gibi İnsan Kaynakları fonksiyonlarına ilişkin konularda sistem kurmaya yönelik, proje bazlı danışmanlık yapmakta olup; ayrıca “Takım Çalışması”, “Liderlik, “Yönetim Becerileri”, “Performans Yönetimi”, “Müşteri İlişkileri Yönetimi”, “Zaman Yönetimi” vb. kişisel gelişim ve beceri geliştirmeye yönelik konularda semineler vermektedir. Prof. Dr. Tanıl Kılınç, Değişim Dinamikleri Yönetim Merkezi’nde anlaşmalı Uzman/Danışman olarak proje bazlı görev yapmaktadır.

Eğitmen :Ertan ŞİMŞEK
İletişim Danışmanı

Öğretim Üyesi, Uzman Psikolog, Çalışma Psikoloji Uzmanı, Davranış Mühendisi, Üst Yönetim Danışmanı,  Kurumsal ve Kişisel Yönetim Danışmanı olan Ertan ŞİMŞEK’in Mezuniyetler, Sertifikalar; Üyelikler, Danışmanlıklar, Kitapları aşağıda belirtilmiştir. Ertan ŞİMŞEK, Değişim Dinamikleri Yönetim Merkezi’nde anlaşmalı Uzman/Danışman olarak proje bazlı görev yapmaktadır.

Mezuniyetler, Sertifikalar: Fransızca Kamu Yönetimi Bölümü’nden sonra Marmara Üniversitesi İİBF Uluslararası İşletmecilik Bölümü, Almanya/Dortmund Üniversitesi İşletme Yüksek Lisansı, Marmara Üniversitesi Çalışma Psikolojisi Yüksek Lisansı, Fransa/Nice Üniversitesi Davranış ve Gelişim Psikolojisi Yüksek Lisansı, İstanbul Ticaret Üniversitesi Uygulamalı Psikoloji Bölümü Yüksek Lisansı, Dr. RichardBandler Sertifikalı NLP Practitioner Eğitimi, NLP alanında practitioner, International Practitioner& Master Practitioner Sertifikaları

Üyelikler, Danışmanlıklar:Dehalar ve aileleri Platformu Başkanı, Tarihi Geliştirme Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi, Sürdürülebilir Kalkınma Derneği Kurucu Yönetim Kurulu Üyesi, Kişisel Gelişim Derneği Kurucusu, İldem Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı, Boston Europe Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı

Kitapları: Stres ve Çatışma Yönetimi, İş Zekâsı, NLP Teknikleri ile Öğrenmeyi Öğrenme, Denetçi Davranışları, Analitik ve Eleştirisel Düşüme Yeteneği, Satış ve Pazarlama, Profesyonel Anlayarak Hızlı Okuma, Davranış Bilimleri, Ders Çalışma Yöntemi ve Zaman Yönetimi, Bireysel Kariyer Yönetimi, Başarı İnsanı, Pazarlama Dâhisi Olun, Kişisel Satış Yönetiminin El Kitabı, Eczane İşletmeciliği, Şiddetsiz İletişim, Bilinçaltı Yöntemi ile Hedefe Kilitlenme, Motivasyon ve Beyin Gücünü Artırma, Örgütsel Verimliliği Artırma


Eğitmen: Fırat GÜLTEKİN
Avukat / Ticaret Hukuku Müşaviri

1981 doğumlu olan GÜLTEKİN, 2005 yılından beri, Nişantaşı’ndaki ofisinde serbest avukatlık yapıyor

Ulusal ve Uluslararası bir çok kuruma ticari anlamda hukuk müşavirliği alanında danışmanlık vermektedir.

Bakanlık Müşavirliği yapmakta olan GÜLTEKİN Aynı zamanda Biruni ve Medeniyet Üniversitelerinde öğretim görevlisi olarak çalışma hayatını sürdürmektedir.


Eğitmen: Ömer Şehabettin Şengüler
Global Magic Brands – Marka Danışmanı

Ömer Şengüler, M.Bin Saud Üniversitesi’nde Sosyal Bilimler eğitimi aldı. İstanbul Üniversitesi İşletme İktisadı Enstitüsü ve Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde yüksek lisans yaptı.

MIT Sloan School of Management’ta ASP, MA; Harvard Business School’da Executive MBA, OPM yaptı. Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde AB Hukuku Yüksek Lisans Programı’nı tamamladı. Şengüler, MÜSİAD ve Reklamcılar Vakfı’nın da kurucu üyesi.

1986 yılında Creative Ajans (PANEL), 1994’te Açıkhava Reklam Ajansı (MAGIC) ve Prodüksiyon Ajansı (MARS) iletişim şirketlerini kurdu. Daha sonra bu şirketleri Amerikan Clear Channel’a sattı.

Şu anda 2012 yılında kurduğu Global Magic Brands’in başında “Marka Mimarı” olarak başarılı çalışmalarına devam ediyor. Ömer Şengüler’in hedefi; “Dünyanın en değerli yüz markası listesine bir Türk markasının girmesini sağlamak”tır.


Eğitmen: Bahattin Aydın
Yıldız Holding Genel Müdür Yardımcısı – İnsan Kaynakları

Bahattin Aydın, Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nden 1997 yılında mezun oldu. Kariyerine 1997 yılında UPS (United Parcel Services) İnsan Kaynakları Yöneticisi olarak başladı. 1998-2010 yılları arasında Yıldız Holding A.Ş. İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü’nde sırasıyla İşe Alım Müdürlüğü, Uluslararası Operasyonlar ve Bilişim Şirketleri İnsan Kaynakları Grup Müdürü ve Perakende Grubu İnsan Kaynakları Direktörü olarak görev yaptı. Avea’ya katılmadan önceki son görevinde Yıldız Holding A.Ş. Şeker, Sakız, Gıda, İçecek ve Pazarlama Grupları İnsan Kaynakları Direktörü olarak görev yaptı. 2010 Aralık ayı itibari ile Avea’da İnsan Kaynakları Kıdemli Direktörü olarak başladığı görevine 2014 yılına kadar devem etti. 2014 yılı Nisan ayında Türk Telekom’un başlattığı entegrasyon çerçevesinde tüm grubun insan kaynakları fonksiyonunu yönetmek üzere Türk Telekom İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı olarak atandı. Ekim 2016 yılına kadar bu görevi yürüten Aydın; özellikle Avea, TTNET ve Türk Telekom entegrasyon sürecinde yaptığı çalışmalarla Türk Telekom İnsan Kaynakları adına pek çok ödül alarak yerel ve global anlamda örnek çalışmalara imza atmıştır.Ocak 2017 itibariyle Yıldız Holding Genel Müdür Yardımcısı olarak işe başlayan Bahattin Aydın, İnsan Kaynakları fonksiyonunun yanı sıra Muhasebe,Bütçe,Kurumsal İşlemler ve Paylaşımlı Servisler fonksiyonlarının liderliğini üstlenmeye devam etmektedir.

Harvard Bussines School ve INSEAD Liderlik ve İnsan Kaynakları Yönetimi programlarına katılan Aydın, Coaching Training Institute (CTI) profesyonel koçluk sertifikasına sahiptir. Aydın aynı zamanda Society of Organizational Learning (SOL) üyesi ve Öğrenen Organizasyon Takım Koçudur. Boğaziçi Yöneticiler Vakfı Mütevelli Başkanı olan Aydın, çeşitli üniversitelerde misafir eğitmen olarak İnsan Kaynakları konularında dersler vermektedir.

Sponsorlarımız


Ana Sponsor

Destek Sponsoru

Oturum Sponsoru