İçerik

OTURUM BAŞLIKLARI

 

 • Kültür ve Alışkanlık Değişiminin Yönetimi
 • Aile Nesil Geçişi / İntikal Yönetimi
 • Mevcut ve Yeni İnsan Kaynaklarında Gelişim ve Çatışma Yönetimi
 • Hukuki Değişim ve Risk Yönetimi
 • Mali Değişimin ve Finansal Ölçeğin Yönetimi
 • Marka ve Kurumsal İletişim Yönetimi

 

AMAÇ VE HEDEFLENEN KATKI

 

 • Türkiye’nin iş dünyasının temelini oluşturan aile şirketlerinde büyümenin ve kurumsallaşmanın getirdiği değişimlerin yönetilmesine ilişkin şirket yönetimlerine bakış açısı kazandırmak.
 • Değişim süreçlerinin getireceği zorluklar hakkında farkındalık kazandırmak ve çözümlerine ilişkin fikirler sunmak.
 • Kurumsallaşma ve kurumsal yönetim ilkelerini paylaşarak kurumsallaşma sürecinde değişim yönetimi ile ilgili bilinç oluşturmak.
 • Kurumsal yönetimin gerekliliklerini yerine getirmede şirketlerin karşılaştıkları güçlükleri ve kurumsal yönetimin beraberinde getirdiği avantajları ve katkıları istişare etmek.
 • Bu süreçlerden geçen şirketlere ilişkin vakalarını irdeleyerek, doğru / yanlış uygulama ve stratejileri istişare etmek, katılımcılara bu doğrultuda yol göstermek.

Sponsorlarımız


Ana Sponsor

Destek Sponsoru

Oturum Sponsoru