Haftanın Yönetim Fikri

Altı Şapkalı Düşünme Tekniği

Ahmet Cezmi GÖBÜT

Yıllar önce Eski Devlet Bakanı Sayın Tınaz Titiz’in ve Beyaz Nokta Vakfı’nın davetiyle Türkiye, Edward De Bono isimli uluslararası bir danışmanı/eğitimciyi ağırlamıştı. O gelmeden önce rüzgârı gelmiş ve yazmış olduğu kitaplar Türkçe’ye çevrilmişti. Dünya üzerinde düşünme teknikleri denince akla gelen ilk isim olan De Bono, “6 Şapkalı Düşünme Tekniği”ni bir seminer ile katılımcılara aktarmıştı. Ben… devamını oku »


Riski Yönetmek ve Karar Almak

Ramazan KÖKEZ

Yönetici olmak zordur. Her şeyden önce hangi işte çalışıyorsanız,  işinizle ilgili her türlü riski bilmek ve onları derecelendirerek yönetebilmeniz gereklidir. Riskinizi iyi yönetirseniz, kazançlı çıkarsınız.; vakit nakit itibar kazanabilirsiniz ancak bazen hangisinin sizin için değerli olduğuna karar vermelisiniz.. Örneğin iyi bir finansçı olduğunuzu düşünüp borcunuzu 20 gün geç ödeyerek nakit kazandım zannederken bir de bakmışsınız itibar… devamını oku »


Küçük ve Orta Ölçekli Teşebbüslerin Rekabetçi Performansının Arttırılması: Başarı İçin Bir Piyasa Yönlendirme Yaklaşımı

Dr. Hakan BÜTÜNER

Giriş Rekabetin küreselleşmesi, serbestleştirme ve daha karmaşık müşterilerin ortaya çıkması, daha yoğun bir rekabetçi ortamın meydana gelmesiyle sonuçlanmıştır. Bu yeni ortam da pazarlama kavramının yeniden keşfedilmesini gerektirmiştir. Piyasa yönelimli şirketlerin ana amacı üstün değer sunmak olduğundan, burada piyasa yönelim kavramı küçük ve orta ölçekli teşebbüslerin rekabetçi avantajını arttırmak için gözden geçirilerek incelenecektir. Küçük ve Orta… devamını oku »


Aile Şirketleri İçin Tarihten Alınacak Dersler ve Uygulamalar

Doç. Dr. Güven ORDUN

Gelişen imkanlar, teknolojiler, sağlık alanındaki ilerlemeler insan ömrü ve yaşam kalitesini arttırmaktadır. Benzer ilerlemeler işletmelerin ömürlerinde bir değişiklik yaratmakta mıdır? Anlaşılan o dur ki sadece teknoloji ve imkanlar gelişmemekte insanların ilgi ve ihtiyaçları da benzer şekilde değişim göstermektedir. Dolayısı ile işletmelerin varlıklarını devam ettirmesi sadece mevcut imkanlara ve değişen çevre koşullarına uyum sağlamasına bağlı kalmamakta,… devamını oku »


Kurumsal Belleğin Sınıflandırılması ve Yaşam Döngüsü

Mustafa ULUSARAÇ

Bilgi çağı olarak adlandırdığımız günümüz koşullarında; sayısal (digital) bilginin sınıflandırılması ve yaşam döngüsüne sokulmasını (Document and Record Lifecycle) kendisi için ana faaliyet konusu haline getiren Bilişim Teknolojisinin (IT: Information Technology) desteği olmadan kurumsal belleğin sınıflandırılmasının, işleyişe sokulmasının ve denetlenmesinin yerine getirilmesi neredeyse imkansız hale gelmektedir. “Bilgi iktitidardır. Bilgi sahibi de iktidar sahibidir.” özdeyişinden haraketle; kamu… devamını oku »


İnsanlık Okulu

Prof. Dr. Muhittin KARABULUT

            Daha sonra, nedense, bazı tenkitler de alan bir reklamda, konuşmacılardan biri, “insanlığın okulu yok” diyordu (Filli Boya, 8 Mart 2017). Bir yabancı firmanın mağazasında ise, geriden gelen bir çalışana, önden giden iki çalışandan biri sesleniyordu: “ Hadi çabuk ol, ne sallanıyorsun? Hep böyle yapıyorsun! Ne biçim insansın sen?” Geriden gelen çalışan cevap veriyordu: “Ben… devamını oku »


Hazır Olma’nın Önemi

Ahmet Cezmi GÖBÜT

Yıllar önce bir iş görüşmesi sırasında Evyap firmasının yöneticisi Ahmet Bey ile konuşuyorduk ve bana bir kitap gösterdi. Kitap Amerika Birleşik Devletlerinde çok satanlar listesinde bir numara olmuştu ve milyonlarca satmıştı. “Who Moved My Cheese”. Dışarı çıktığımda aklımdaki tek konu bu kitabı bulup almaktı. “Peynirimi Kim Kaptı” isimli kitap değişime ayak uyduramayanları anlatıyordu. Geçmişe takılıp… devamını oku »


Kurumsallaşmada Temel Amaç Olarak Sürdürülebilirlik

Ahmet Nedim Erdemir

Kurumsallaşma kavramının her zihinde canlandırdığı süreç ve amaçları farklılık arz edebiliyor; Müteşebbisler için düzenli çalışan personel, üst düzey yöneticiler için stratejik planlar doğrultusunda oluşturulan yol haritaları, idari kadro için sosyal ve yan haklar, teknik kadrolar için İSG ve olumlu çalışma şartları. Zaman içerisinde aşınmış ve yanlış süreçlerden dolayı yıpranmış bir kavram aynı zamanda. Kurumsallaşmanın şeffaflık,… devamını oku »


Beyaz Yaka “Bilgisayar Başı İşçiler”e Dönüşürken, Gelecek “Altın Yaka”nın

Salih KESKİN

Enteresan bir zamanda yaşıyoruz. İnsanoğlunun iki bin yıldır yaptıklarından daha fazlası yapıldı son on yılda. Bir filozofun değişiyle ‘Dramatik Dönüşümler Çağı’ndayız.  Piyasa anlayışları keskin şekilde makas değişimlerine uğrarken, dünün yönetim becerileri de çöp olmaya başladı; diyeceğim, ciddi sorunlarla karşı karşıyayız. . Kimi filozoflar bilgi ekonomisinden (Knowledge Economy) yaratıcı ekonomiye (Creative Economy) hızlı bir geçiş yaşayacağımızı ve… devamını oku »


Hedeflerle Yönetim İlkesi Doğrultusunda Yürütme Organlarının Yetkilendirilmesi

Mustafa ULUSARAÇ

Varlığını korumak ve sürekli kılmak; kişi ya da kurumların ulaştıkça kaybolmayan tek hedefidir. Bu hedefe yönelik kurumsal çabaların tamamı; Yönetim Muhasebesi disiplini altında toplanmaktadır. Bu bağlamda, Hedeflerle Yönetim (Management By Objectives) ilkesi gereği hazırlanması ve takibi zorunlu olan yönetim muhasebesi araçları; yönetimin başarısının ölçülebilir ve denetlenebilir olmasını sağlamaktadır. Şirket, Müessese ve Proje Yönetim lerine ait… devamını oku »