Haftanın Yönetim Fikri

Para ve Başarı İkilemi (?)

Prof. Dr. Turgay BİÇER

Başarı kavramı herkese göre değişse de, eninde sonunda para ile özdeşleştirilerek “başarı eşittir para” olarak kabul edilmektedir. Ne yaptığımızdan çok, onu neye dönüştürdüğümüz ve sonunda ne kadar ettiği tüm tartışmaların ana konusudur. “ Kaç paralık adam” olduğumuz veya “Kaç para edeceğimiz” bir anlamda bizleri para ile karşı karşıya getirmektedir. “Para Para Para”, Napolyon’un ünlü sözü… devamını oku »


Denkliğe Dayalı Simetri Oluşturma İhtiyacı

Mustafa ULUSARAÇ

Simetri; kesit hali oluşturabilen bir eksenin etrafındaki alanlarda yer alan ve 90 derecelik dönüşümler için benzerlik ya da denklikler oluşturan ölçü ya da bakışım uyumu olarak tanımlanmaktadır. Benzerlik esasına dayalı simetri; insandaki estetik algısını şekillendiren ve bir bakıma akıp giden gündelik yaşamdaki çözümlemelere karşı yüzde elli kolaylık getiren bir yaşam formudur. Başta kendi bedenimiz olmak… devamını oku »


Satışçı Doğulur Mu, Olunur Mu?

Eray UĞURLUAY

Birçok insan, satışın doğuştan gelen bir yetenek olduğunu düşünür. Oysa yetenek; tıpkı buzdağının yukarıda kalan %20’lik kısmı gibidir. %80’i; satışa bakış açınız, izlediğiniz süreç ve etkili zaman yönetimidir. Şimdi bu 3 parametreden biri olan “satış süreci” nden biraz bahsedelim. Bazılarının yeteneği vardır. Ortaya harika yemekler çıkarabilir. Zamanımızın modern bayanları internetten öğrendikleri tarifleri sıkı sıkıya uygulayarak… devamını oku »


Kurumsal Raporlamada Güncel Gelişmeler: Entegre Raporlama

Prof. Dr. Göksel YÜCEL

Hangi ölçekte olursa olsun kurumlar, kendileri ile ilgili kişi ve kurumlara bilgi raporlamak durumundadır. Küçük ve orta büyüklükteki işletmelerde bu ilgili kişiler daha ziyade ortaklar ve yöneticiler, büyük ölçekli şirketlerde ise sermaye piyasası yatırımcıları ve ilgili diğer kuruluşlardır. Çok uzun yıllar, bu rapor bilgileri öncelikle mali (finansal) nitelikli olmuş, kârın ölçülmesi temel amaç olarak görülmüştür…. devamını oku »


Zarf mı – Mazruf mu?

Mehmet İlhan PEKZEREN

Kendi profesyonel iş yaşamım da dahil olmak üzere bir banka yöneticisi olarak bugüne kadar aldığımız, danışmanlık hayatımızda da aktarmaya çalıştığımız, gerek teknik gerekse (soft) tabir edilen eğitimlerin tamamının aslında kişinin davranışlarını geliştirmesinde uygulayacağı çeşitli yöntemler ve yollar olduğunu fark ettim -bundan bir zaman önce-. Bunların hepsi dış görüntüyü kurtarmak adına yapıldı ve yapılıyor. Bu konu… devamını oku »


Altı Şapkalı Düşünme Tekniği

Ahmet Cezmi GÖBÜT

Yıllar önce Eski Devlet Bakanı Sayın Tınaz Titiz’in ve Beyaz Nokta Vakfı’nın davetiyle Türkiye, Edward De Bono isimli uluslararası bir danışmanı/eğitimciyi ağırlamıştı. O gelmeden önce rüzgârı gelmiş ve yazmış olduğu kitaplar Türkçe’ye çevrilmişti. Dünya üzerinde düşünme teknikleri denince akla gelen ilk isim olan De Bono, “6 Şapkalı Düşünme Tekniği”ni bir seminer ile katılımcılara aktarmıştı. Ben… devamını oku »


Riski Yönetmek ve Karar Almak

Ramazan KÖKEZ

Yönetici olmak zordur. Her şeyden önce hangi işte çalışıyorsanız,  işinizle ilgili her türlü riski bilmek ve onları derecelendirerek yönetebilmeniz gereklidir. Riskinizi iyi yönetirseniz, kazançlı çıkarsınız.; vakit nakit itibar kazanabilirsiniz ancak bazen hangisinin sizin için değerli olduğuna karar vermelisiniz.. Örneğin iyi bir finansçı olduğunuzu düşünüp borcunuzu 20 gün geç ödeyerek nakit kazandım zannederken bir de bakmışsınız itibar… devamını oku »


Küçük ve Orta Ölçekli Teşebbüslerin Rekabetçi Performansının Arttırılması: Başarı İçin Bir Piyasa Yönlendirme Yaklaşımı

Dr. Hakan BÜTÜNER

Giriş Rekabetin küreselleşmesi, serbestleştirme ve daha karmaşık müşterilerin ortaya çıkması, daha yoğun bir rekabetçi ortamın meydana gelmesiyle sonuçlanmıştır. Bu yeni ortam da pazarlama kavramının yeniden keşfedilmesini gerektirmiştir. Piyasa yönelimli şirketlerin ana amacı üstün değer sunmak olduğundan, burada piyasa yönelim kavramı küçük ve orta ölçekli teşebbüslerin rekabetçi avantajını arttırmak için gözden geçirilerek incelenecektir. Küçük ve Orta… devamını oku »


Aile Şirketleri İçin Tarihten Alınacak Dersler ve Uygulamalar

Doç. Dr. Güven ORDUN

Gelişen imkanlar, teknolojiler, sağlık alanındaki ilerlemeler insan ömrü ve yaşam kalitesini arttırmaktadır. Benzer ilerlemeler işletmelerin ömürlerinde bir değişiklik yaratmakta mıdır? Anlaşılan o dur ki sadece teknoloji ve imkanlar gelişmemekte insanların ilgi ve ihtiyaçları da benzer şekilde değişim göstermektedir. Dolayısı ile işletmelerin varlıklarını devam ettirmesi sadece mevcut imkanlara ve değişen çevre koşullarına uyum sağlamasına bağlı kalmamakta,… devamını oku »


Kurumsal Belleğin Sınıflandırılması ve Yaşam Döngüsü

Mustafa ULUSARAÇ

Bilgi çağı olarak adlandırdığımız günümüz koşullarında; sayısal (digital) bilginin sınıflandırılması ve yaşam döngüsüne sokulmasını (Document and Record Lifecycle) kendisi için ana faaliyet konusu haline getiren Bilişim Teknolojisinin (IT: Information Technology) desteği olmadan kurumsal belleğin sınıflandırılmasının, işleyişe sokulmasının ve denetlenmesinin yerine getirilmesi neredeyse imkansız hale gelmektedir. “Bilgi iktitidardır. Bilgi sahibi de iktidar sahibidir.” özdeyişinden haraketle; kamu… devamını oku »