Ayşegül YÖNEL – Yönetici Asistanı

Ayşegül YÖNEL, Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi Sağlık Kurumları İşletmeciliğinden mezun olduktan sonra, İktisat bölümünde Lisans eğitimini tamamlamıştır. Halen Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları bölümünde eğitimine devam etmektedir.

Profesyonel İş hayatına Ağustos 2006,-Haziran 2014 yılına kadar Özel ve Kamu Hastanesi olmak üzere çeşitli Sağlık Kuruluşlarında çalışmıştır. Bu görev kapsamında Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 3 yıl Gelir İdaresi ve Süreç Yönetimi/Döner Sermayede çalışmış, T.C Sağlık Bakanlığı işbirliği ile ‘’Klinik Araştırmalar ve Etik Kurulunda’’ Mali Konularda ve Hastane Yönetimi bilgilendirme ile ilgili çalışmalarda bir takım sorumlulukları üstlenmiştir. 2014 yılından 2017 ye kadar TMSF Birleşik Fon Bankası / TMSF tarafından devredilen Özel bir Bankada CEO Yönetici Asistanlığı yapmış, Bankada bulunduğu sürede çeşitli eğitim, seminer ve sempozyumlarda görev almıştır. En son olarak da Florence Nightingale Hastanesi Mali Direktörlüğe Bağlı/Anlaşmalı Kurumlarda Sorumlu olarak görev yapmıştır.

2018 Şubat ayı itibari ile DD Değişim Dinamikleri bünyesinde, Yönetim Kurulu Başkanı Yönetici Asistanı olarak devam etmektedir.