Süleyman ERDEMİR – Yönetim Kurulu Başkanı & Yönetim Danışmanı

Ortadoğu Teknik Üniversitesi İşletme Fakültesi’nde başladığı lisans öğrenimini, İ.Ü. İşletme Fakültesi Pazarlama Bölümü’nde 1982 yılında tamamladı. Yüksek lisans ve doktora çalışmaları esnasında İ.Ü. İşletme Fakültesinin Muhasebe-Denetim Bölümü’nde araştırma görevlisi olarak çalıştı.

Üç yıl süreyle E.C.A.-Elginkan Holding’te Planlama ve Bütçe Uzmanı ve Dış Ticaret Sorumlusu olarak görev yapan Süleyman Erdemir, Levent Tekstil San. ve Tic. A.Ş.’de Merkez Şube Müdürü olarak iki yıl çalıştıktan sonra 1988 yılından 1993’e kadar Ülker Gıda San. ve Tic. A.Ş.’de Materyal Müdürü, Grup Bütçe Koordinatörü, Grup Organizasyon & Metod Koordinatörü ve Yönetim Sistemleri Danışmanı olarak çalıştı.

1983-1993 yılları arasında ki profesyonel çalışma hayatında reorganizasyon, departmantal örgütlenme, bütçe kontrol sistemi kurma ve yürütme, yönetmelikler hazırlama, ithalat-ihracat departmanı yönetimi, materyal ihtiyaç planlaması, stok kontrol sistemi kurma, hesap planı oluşturma ve revizyonu, ihracat ve yatırım teşvik fizibilite raporları hazırlama, uygulama ve sonuçlandırma, yönetici eğitimi ve yönlendirilmesi, hedeflerle yönetim sistemi kurma ve örgütleme, ürün geliştirme grupları gibi projeleri sonuçlandırdı.

Süleyman Erdemir, Haziran 1993’te Eğitim, İnsan Kaynakları ve Yönetim Danışmanlığı alanında hizmet veren DD Değişim Dinamikleri Yönetim Merkezi Limited Şirketi’ni kurdu. Erdemir, halen DD Değişim Dinamikleri’nde Yönetim Danışmanı ve Yönetim Kurulu Başkanı olarak çalışmalarına devam etmektedir.

1993 yılından itibaren ise, Kamu ve Özel Sektörde değişik faaliyet alanlarında hizmet veren yüzlerce kuruluşa ve sivil toplum örgütlerine kurumsallaşma, aile koçluğu, aile şirketlerinde nesiller arası geçiş yönetimi , yönetim analizi ve denetimi, değişim yönetimi, stratejik planlama, Kurucular ve Yönetim kurulu üyelerine rehberlik, Kurulların işlerliğine aktif katkı sağlama vb. konularda bizzat veya ekip lideri olarak yönetim danışmanlığı ve rehberlik hizmeti vermektedir.

Yukarıda sözü edilen konularda çeşitli dergi ve gazetelerde yayınlanmış röportaj ve makaleleri mevcuttur. Bütçe konusunda yüksek lisans tezi bulunmaktadır. Ayrıca iş dünyasına dönük genel ve kurum içi seminerler Üniversite ve STK’larda ise konferanslar vermektedir.

1957 doğumlu ve evli olan Erdemir, Arapça ve İngilizce bilmektedir.