Haberler

Kadifeteks Satış Ekibine “Değer Odaklı Müşteri İlişkileri Yönetimi” Eğitimi gerçekleştirildi

22/03/2019
Kadifeteks’in satış birimi çalışanlarına yönelik “Değer Odaklı Müşteri İlişkileri Yönetimi” Eğitimi, 16 Mart 2019 tarihinde Wyndham Grand İstanbul Europe Hotel’de gerçekleştirildi. Eğitim;
 • Pazarlama Nedir?
 • Pazarlama Anlayışı Nedir?
 • Bir şirket nasıl büyür? Talebi büyütmenin yolu nedir?
 • Pazarlama ihtiyaç mı karşılar, yoksa ihtiyaç mı oluşturur?
 • Çalışanların ve yöneticilerin farkında olmaları gereken farklılaşmak neden önemlidir?
 • Bir müşterinin gerçekten ne istediğini nasıl anlarız?
 • Müşteri gözünde fiyat değerlemeleri nasıl yapılır?
 • Müşterilere ne tür değerler sunabiliriz?
 • Word of Mouth Nedir?
 • CLV Nedir? Ne işe yarar?
 • Müşteriler sizi niye seçer?
 • Müşteriler/insanlar üzerinde farklı ve uzun dönemli olumlu bir etki nasıl bırakılır?
 • Müşterilere unutulmaz deneyim yaşatacak olan hizmeti nasıl sunarız?
gibi ana başlıklarda aktarılmıştır. Bu eğitimde, yeni rekabet ortamlarında çalışan-müşteri ilişkileriyle ilgili yetkililere, strateji geliştirme ve kurumları için değer yaratma çabalarında yardımcı olacak pratik yöntemlerin aktarılması amaçlanmıştır.

Kadifeteks; “Etkili Takım Çalışması” Eğitimi gerçekleştirildi

Kadifeteks’in şef ve orta düzey yöneticilerine yönelik “ Etkili Takım Çalışması” Eğitimi, 15 Mart 2019 tarihinde İhlas Kuzuluk Termal Otel (Sakarya) lokasyonunda gerçekleştirildi. Eğitimde;
 • Renklere Göre Kişilikler
 • Yaşam Amacı
 • Değerler
 • Vizyon - Misyon
 • Hedef, Eylemler, Farkındalık
 • Takım Ruhu Nasıl Yaratılır
 • Takım Çalışmasının Sonuçları
 • Sağ Ve Sol Beyin İşlevleri
 • Değerlendirme
 • Motivasyon
 • Hareket – Dürtü
 • A Tipi – B Tipi Kişilik
 • Düşünce Biçimlerimiz
 • Takımlarda Problem Çözme
 • Uyum Ve Sinerji
 • Takım Olmada Liderin Rolü Nedir?

gibi konuların üzerinde ayrıntılı olarak durulmuştur. Bu eğitimle kişilere, etkili iletişim ve motivasyon kaynaklarını harekete geçiren bir performans farkındalığı ile başarılı takım oluşturmanın ilkelerini, yüksek performanslı takım oluşturmanın koşullarının ne olduğunu; takım ruhu ve biz bilinci yaratmada ne gibi süreçlerin rol oynadığı konuları üzerinde durulmuştur. Ayrıca liderin rolü ve takım üyelerinin yapması gerekenler uygulamalı örneklerle aktarılmıştır.

 

Gezer Bolu Fabrika'da "Süreç İyileştirme, Geliştirme ve Denetimi" Eğitimi Gerçekleştirildi

Gezer A.Ş. 2019 Yılı Eğitim Programı kapsamında yöneticilere ve idari kadroya yönelik "Süreç İyileştirme, Geliştirme ve Denetimi" eğitimi 16 Mart 2019 Cumartesi günü  Gezer- Bolu Fabrika Eğitim Salonu’nda  gerçekleştirildi.

Eğitim;
 • Süreç türleri
 • Süreç yapılanması (hiyerarşisi)
 • Süreçlerin haritalarının oluşturulması; akış şemaları, ilişki haritaları, yetki tabloları
 • Süreçlerin verimliliği ve etkinliği
 • Süreçlerin değerlendirilmesi ve analiz edilmesi.
 • Süreç kontrol noktalarının tespiti
 • Süreç performans göstergelerinin belirlenmesi ve ölçümü
 • Süreç iyileştirme aşamaları
 • Süreç performans hedeflerinin belirlenmesi
 • İyileştirme mi? Geliştirme mi?
 • Kritik/öncelikli süreçlerin seçimi
 • Süreç haritalarının oluşturulması
gibi ana başlıklarda aktarılmıştır. Bu eğitimle katılımcılara, gerek üretim gerekse de hizmet sektörlerinin tümünde ve işletmelerin tüm alanlarında kullanılabilen bir yöntem olan "Süreç Yönetimi" ile, işlere hangi bakış açısı ile bakması gerektiği, nasıl analiz edeceği ve nasıl iyileştireceği veya geliştireceği aktarıldı.

Emin Şirketler Grubu Yöneticilerine “Temel Yöneticilik Becerileri” Eğitimi Gerçekleştirildi...

19/03/2019
Emin Şirketler Grubu yöneticilerine yönelik “Temel Yöneticilik Becerileri” Eğitimi, 15-16 Mart 2019  ( Cuma - Cumartesi) tarihleri arasında 2 günlük yoğun bir program ile gerçekleştirildi. Eğitimde;
 • Değişim Gerekliliği ve Yönetimi
 • Yöneticinin Temel Görevleri, Yönetici Yetkinlikleri
 • Yönetim İlkeleri
 • Günümüz Yöneticilerini Zorlayan Faktörler
 • İşletme Sistemleri
 • Kişi – Örgüt Uyumu
 • İş Analizi ve İş Değerleme
 • Temel Yetkinlikler
 • Teknik, Beşeri ve Analitik Yetkinlikler
 • Kurumsal Performans Modeli ve Performans Değerlendirme
 • Yöneticilik ve Liderlik
 • Örgütsel Adalet, Örgütsel Öğrenmeyi Destekleyen Faktörler
 • Kurum Kültürü, Vizyon, Misyon ve Temel Değerler
 • Çatışma ve Engel Türleri, Çatışma Yönetimi
 • İşletmeler İçin Çatışma
 • Ekip Çalışması ve Yönetimi
 • Toplantı Yönetimi
 • Geri Besleme, Doğru Geri Besleme Modeli
 • Karar Verme
 • Problemin Analizi, Çözme Yöntem ve Teknikleri
gibi ana başlıklar anlatılmıştır. İşletme teknik, beşeri ve sosyal sistemlerden oluşmak. Yöneticinin temel rolü ve sorumluluğu bu sistemler arasındaki dengeyi temin ederken, işletme kaynaklarını etkili ve verimli kullanmak, çevresel beklenti ve değişimleri kavramak, işletmenin bu değişimlere uyumunu gerçekleştirmek ve paydaşlarına katma değer sağlama konuları üzerinde durulmuştur. 2019 yılı eğitim programının Emin Şirketler Grubu  için hayırlı olmasını ve katma değerli geri dönüşler sağlamasını dileriz.   

Emin Şirketler Grubu Satış Danışmanlarına “İleri Düzey Satış Teknikleri” Eğitimi Gerçekleştirildi...

Emin Şirketler Grubu, Eminevim Satış Personeline yönelik “İleri Düzey Satış Teknikleri” Eğitimi, 12-13 Mart  2019  tarihleri arasında 2 günlük yoğun bir program ile gerçekleştirildi. Eğitimde; •Ekip olmak, •Sorumluluk bilinci, •Kariyer nedir, Satış kariyeri ne demektir?, •Alışkanlıkların gücü – hangi alışkanlıklara sahip olmalıyız? Neden?, •Zamanı nasıl kullanmalıyız? Aylık, haftalık, günlük planlarımız, •Kontrol listeleri, •Satış temsilcisi – Müşteri satın alma danışmanı kişisel özellikleri, •Seçme hakkı – proaktif olmak, •5 temel Görev: bulma, seçme, eğitme, motive etmek ve denetlemek, •Referans – istemek, almak, teşekkür etmek, bilgi vermek, •Kontak – müşteri kontağı, kişisel kontak, çağrı merkezi kontağı, gibi konuların üzerinde ayrıntılı olarak durulmuştur. Bu eğitimle, katılımcılara, satış hedeflerine ulaşabilmeleri için gerekli olan “Satış Stili ve Satış Dili” geliştirmelerini, müşteri ilişkilerini güçlendirecek ve uzun vadeye taşıyacak davranış ilkelerini öğreterek bu  süreci uzun süreli memnuniyete dönüştürebilmeyi sağlanması amaçlanmıştır. Emin Şirketler Grubu İle Satış Eğitimlerimiz devam edecek...